Hypnotische trance

Hypnotische trance
(Grieks hypnooo = [doen] inslapen)
Bijbelse duiding en weerlegging
Hierbij stelt de cliënt zich, via een opgeroepen toestand van trance, open voor het denken van een ander, door zich over te geven aan een diepe slaap.
In deze veranderde vorm van bewustzijn zou de persoon openstaan voor zowel ‘onthullende’ als voor ‘helende invloeden’ van zowel de hypnotiseur als de door hem opgeroepen geestelijke machten met als doel: het wegnemen van blokkades in de persoon-lijkheid.
De slapende persoon kan stimulerende suggesties van buiten opnemen en deze als zijn eigen opvattingen beschouwen. Op die manier kan het menselijk gedrag ingrijpend veranderen.
Hypnose tast de functie van het geweten (consciëntie = samen-weten) aan. De menselijke geest behoort aan God toe en mag niet gebracht worden in een toestand van hypnose (slaap, onder andermans controle) of extase (buiten de zinnen), vgl. 1 Cor. 14:32. Hier geldt wel in het bijzonder het bijbels gebod: “Bewaar uw hart boven al wat te bewaren is.” (Spr. 4:23).