I Tjing (I Ching)
Chinees wijsheids- en Orakelboek
Bijbelse duiding en weerlegging
Dit ‘boek der veranderingen’ ligt ten grondslag aan de Chinese religie (Tao) en filosofie (Confucianisme). Evenals het orakel van Delphi diende dit boek om in moeilijke situaties raad te geven. Zo werd een munt geworpen in het orakel met als resultaat een bepaald patroon van Yin en Yang, het zogenaamde hexagram. Momenteel populair in het Westen, als onderdeel van management! De koning van Babel maakte gebruik van een soortgelijke wicheltechniek toen hij ten strijde trok tegen Ammon of Juda en op de tweesprong ‘de pijlen schudde’, Ezech. 21:21-23.