Iriscopie (Grieks: Iris = regenboog; skopeoo = doorzoeken) Bijbelse duiding en weerlegging
Een vorm van diagnostiek om door middel van afwijkende vlekken, lijnen of kleuren in de iris van het oog (“radiaten”), stoornissen in het lichaam te herkennen. Hiermee zou men veel ziekten in een vroeg stadium kunnen herkennen. Verschillende iriscopisten kunnen bij eenzelfde persoon vaak heel verschillende diagnoses stellen. Hier is eerder sprake van helderziendheid (met de iris als inductor) dan van serieus wetenschappelijk onderzoek
Een beroep op een bijbeltekst als Luk. 11:34 is onterecht; teksten als Matt. 7:21-22 spreken een duidelijker taal.