Judo Bijbelse duiding en weerlegging
Judo is een kunstmatig woord, een samenstelling van Ju (kunst, praktijk) en Do (Chinees Tao = weg/principe).
Zie ook bij (Japanse) gevechtskunst
Voor een bijbelse duiding zie ook onder Tao en Zen.