Invocatie
(Latijn invocare = aanroepen)
Bijbelse duiding en weerlegging
Het oproepen van een geest of godheid, als onderdeel van een ritueel. Bekend is de zgn. Grote Aanroep van de Maitreya, waarmee de zgn. Christusgeest wordt aangeroepen. Het aanroepen van de afgoden is verboden en haalt niets uit, vgl. 1 Kron. 18:24.
Ieder die de Naam van de HERE aanroept, zal behouden worden, Hand. 2:21.