Klankschalen

Klankschalen Bijbelse duiding en weerlegging
Tibetaanse en Nepalese klankschalen zijn rituele voorwerpen die een fascinerende werking op de mens hebben. De tonen die deze schalen voortbrengen openbaren wetmatigheden, waaruit de hele natuur is opgebouwd. Door deze te plaatsen op een uit balans zijnd lichaamsdeel en ze vervolgens in trilling te brengen, kunnen ze een harmoniserende en genezende werking hebben. Een bekend voorbeeld van trance-door-geluid vinden we in Daniël 3, waar de schrijver het herhaaleffect nabootst door alle soundproducers drie keer (in vs 7, 10 en 15) op te sommen: hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak enz.