Kleurentherapie

Kleurentherapie Bijbelse duiding en weerlegging
Deze therapie beoogt via straling met gekleurde lampen het energie-evenwicht te herstellen, dat bij ziekte geblokkeerd zou zijn. Deze blokkades betreffen het z.g. aurische lichaam van de mens, dat het licht in de atmosfeer zou absorberen en opdelen in kleurenenergie-componenten. Deze zouden weer naar de verschillende delen van het lichaam vloeien waardoor men levenskracht in zich opneemt.
Waar de licht-therapie gericht is op het lichaam, werkt de kleurentherapie via de geestelijke componenten van chakra’s en aura, die het licht verkeerd zouden ‘breken’.
Zowel bij het opsporen van de kleur-onbalans als bij het herstellen van de kleurbalans wordt gebruik gemaakt van esoterische technieken zoals helderziendheid, heldervoelendheid, visualisatie van kleuren en positieve gedachtekracht.
Maar de paden waarin de geest wandelt zijn geen meridianen, aura’s of chakra’s, maar de paden van de Heer, zie bijv. Ps. 1, Spr. 3 en Ef. 2