Kosmisch bewustzijn

Kosmisch bewustzijn
(Grieks kosmos = heelal)
Bijbelse weerlegging en duiding
Een ‘hogere vorm van bewustzijn’ dat de individuele belangen en tegenstellingen overstijgt. Hierbij gaat het zelfbewustzijn op in een hogere vorm van bewustzijn. Hiermee wordt de illusie gewekt dat er hiërarchieën van bewustzijn bestaan, die in elkaar overgaan of evolueren via een evolutie van bewustzijn en die zelfs ‘gestuurd’ kunnen worden door gebruik te maken van de diensten van filosofenscholen of ‘instituten voor kosmische evolutie’. De Bijbel wijst de illusie van ‘hoger bewustzijn’ af en verkondigt Gods werkelijkheid: Hij (Christus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare . . . alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en alle dingen hebben hun bestaan in Hem, Col. 1:15-17.