Levitatie
(Latijn: levitas = lichtheid)
Bijbelse duiding en weerlegging
De mogelijkheid om door middel van meditatie het fysieke lichaam op te heffen door het los te maken van de zwaartekracht en het te laten zweven. Een duivelse parodie op het bijbelse ‘opheffen’ of ‘opgaan’, waarin de Geest van God mensen zoals Ezechiël en Johannes naar andere plaatsen ‘verhief’.