Leringen van boze geesten

Pas op voor ‘leringen van boze geesten’

Omdat de wetenschap ons op dit gebied in de steek laat, komt iedereen die zich met het occulte bezighoudt en niet de Bijbel raadpleegt, altijd ‘vanzelf’ verkeerd terecht. De apostel Paulus spreekt van ‘leringen van boze geesten’ (1 Tim. 4:1).
Hieronder geven wij enkele veelvoorkomende dwalingen die demonen ons als dienaren van ‘de vader der leugen’ willen wijsmaken.

Leringen van boze geesten Wat zegt de Bijbel?
* De duivel bestaat niet, en boze geesten (demonen) zijn een verzinsel. Als je er niet in gelooft, doen ze je ook geen kwaad.
* Je kunt God op vele manieren dienen, want er is maar één goddelijke macht die mensen onder verschillende namen aanroepen.
* Zwarte magie doet de mensen kwaad en is verkeerd. Witte magie doet de mensen goed of weert zwarte magie af, en is dus goed.
* Geesten van doden kunnen naar believen worden opgeroepen en geraadpleegd.* Mensen kunnen een verbond met de boze sluiten, waardoor zij beschikken over zijn geheime kracht, wijsheid of kennis.
* De slang is het symbool van vrouwelijke wijsheid: ‘mannelijke regels’ zijn de oorzaak van alle ellende en moeten worden afgeschaft.
* Je ziel/geest leeft tijdelijk in dit lichaam. Er zijn vorige levens en in een nieuw leven kom je weer in een ander lichaam terug.
* Monsters zijn gewoon grappig en griezelen met weerwolven, vampiers en andere wezens van de onderwereld kan heel leuk zijn.
* Er bestaat geen absolute waarheid en dus zijn er ook geen tegenstellingen. Het kwaad blijkt goede kanten te hebben en het goede kan tegelijkertijd kwaad zijn (yin-yang).
* Het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk moet verdwijnen; beide geslachten moeten opgaan in de androgyne mens.
* Zij bestaan nog steeds. De duivel gaat rond als een briesende leeuw of als een engel des lichts.
* Dat deed Aäron ook. Toen hij het gouden kalf had gemaakt, riep hij uit: “Morgen is er een feest voor de HERE!”
* Er bestaat geen onderscheid tussen witte en zwarte magie. Alles wat uit een occulte bron komt, is verboden.

* De doden worden in verzekerde bewaring gehouden bij God. Demonen doen zich voor als de geesten van doden.
* Satan zal nooit je dienaar zijn. Hij overmeestert je en dan ben je voorgoed zijn slaaf.
* De slang of draak is de duivel, die de hele wereld verleidt (Op. 12:9). Doordat Adam en Eva ernaar luisterden, kwamen zonde en dood de wereld in.
* Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, Hebr. 9:27.
* Maak je geen voorstelling of afbeelding van alles wat boven of onder de aarde is, Ex. 20:4. God heeft een afkeer van gruwelen.
* Wee hem die het goede kwaad noemt en wat licht is, duisternis, vice versa (Jes. 5:20).* God schiep de mens man en vrouw en noemde dat “zeer goed”. De man is niets zonder de vrouw en omgekeerd geldt dat ook (1 Cor:11).