Lotuszit Bijbelse duiding en weerlegging
De Lotus is de heilige bloem van de Hindoes. Wanneer een mens, bijv. als yogi, de lotushouding inneemt, legt hij daarmee makkelijk contact met de ‘krachten van de kosmos’. Hierbij hoort een gespreid grondvlak (de aarde) en een kaarsrechte rughouding (via de zeven chakra’s verbinding met de kosmos). De lotuszit is een rituele lichaamshouding waarbij het lichaam als contactpunt (als ‘tempel’) met de ‘goden’ wordt gebruikt. Alle religies van het Verre Oosten maken hiervan gebruik, evenals de tovenaars, de heksen en sjamanen van de meeste landen ter wereld. In de Bijbel geldt dit als flirten met boze geesten, dus als geestelijke hoererij, zie 1 Cor. 10:20-21.