Lucifer
Latijn: lichtdrager, morgenster
Bijbelse duiding en weerlegging
Verheven Lichtengel, ofwel de gedaante waarin de duivel of Satan zich manifesteert.
New Agers spreken van een ‘luciferische initiatie’ wanneer eenmaal de Harmonie van Aquarius de hele wereld vervuld heeft en alle negatief denken zal zijn verdwenen.
Lucifer was een van de troonengelen die door God met grote schoonheid en luister zijn geschapen. Totdat . . . hij zichzelf ging zien als het centrum van alles, voor wie alle koningen zich buigen.
God maakte de bron van dit denken bekend aan twee van zijn profeten: Jesaja in hfd. 14:12-14 en Ezechiël in hfd. 28:15-19.