Magie of Toverij

Magie of Toverij
(Grieks: mageia = Toverkunst
Bijbelse duiding en weerlegging
Elke poging om de werkelijkheid te veranderen met behulp van technieken waarbij gedachten macht over materie krijgen. Ten diepste is het doel van toverij: heer te zijn over ons lot.
De grondformule van magie luidt:
Wil + Imaginatie + Trance = Magische handeling.
Men onderscheidt twee vormen van magie:
* Zwarte magie, die de ander kwaad berokkent
* witte magie, die heilzaam is voor de ander (en zichzelf beschermt tegen zwarte magie).
Magiërs of tovenaars kunnen beschikken over demonische machten, tegen het uitdrukkelijke verbod des Heren in.
Samuel zei tegen koning Saul: Opstandigheid is even erg als tovenarij en koppigheid is (net zo erg als) aanbidding van afgodsbeelden, 1 Sam. 15:23.
Er is geen onderscheid tussen witte magie en zwarte magie: beide zijn vormen van magie en zijn als duivelskunstenarij verboden.