Magnetisme

Magnetisme Bijbelse duiding en weerlegging
Gaat uit van een alom aanwezige en alles verbindende fijne stof (kosmische energie of straling), die fluïdum wordt genoemd. Ziekten ontstaan wanneer iemands fluïdum in disharmonie is met zichzelf en met het magnetisme in de kosmos. Door het magnetiseren of strijken wordt het verstoorde fluïdumevenwicht tussen lichaam en kosmos hersteld. De Bijbel kent voorbeelden waarbij Gods kracht door aanraking wordt doorgegeven, maar waarschuwt voor lichtvaardig gebruik: Leg nooit zonder overleg iemand de handen op en heb geen deel aan vreemde zonden. Zorg ervoor dat je altijd zuiver blijft, 1 Tim. 5:22.