NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) Bijbelse duiding en weerlegging
Een samentrekking van technieken uit verschillende wetenschappen:
de gedrags-wetenschap (Gestalt-therapie) met de linguïstiek of taalwetenschap en de cybernetica of stuurkunde met de neurologie. NLP maakt gebruik van trance en rapport (synchroon gedrag) om innerlijke krachten en bronnen te activeren en wordt gepropageerd als een krachtig wapen tot verandering, lees: wisseling in paradigma.
NLP maakt gebruik van diverse occulte technieken onder pseudo-wetenschappelijke namen, zoals regressietechniek (in trance reparaties uitvoeren in het verleden en zelfs in vorige levens).
De grondregels van NLP staan in diverse opzichten haaks op de bijbelse grondregels, zoals het maakbare mensbeeld en grenzen soms aan het occulte, zoals de zielsverhuizing en de ‘positieve bezetenheid’.