Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen Bijbelse duiding en weerlegging
In de pedagogiek doet het begrip ‘nieuwetijdskinderen’ (in Amerika bekend als ‘indigo-kinderen’) zijn intrede. Zij hebben met een heleboel dingen moeite die voor andere kinderen normaal zijn (bijvoorbeeld voedsel, hun eigen lichaam) en leven in een wereld die voor veel mensen vreemd en ‘paranormaal’ is. Hulpverlening die hen aanspreekt richt zich vaak op deze ervaringen en verklaart deze als ‘restanten van vorige levens’.
Zo wordt hen geleerd om beter te ‘aarden’, dat wil zeggen dat hun ziel nog niet helemaal ‘verhuisd’ is naar hun nieuwe lichaam!
In 1 Koningen 22 wordt beschreven hoe een geest van de HERE toestemming krijgt om “heen te gaan en een leugengeest te worden in de mond van al zijn profeten“, teneinde koning Achab te verleiden. Mogelijk is in onze tijd een geest werkzaam in onze kinderen om volwassenen over te halen tot het reïncarnatiedenken!
Overigens zijn veel kinderen gewoon bijzonder gevoelig en wordt hen het nieuwetijdsdenken aangepraat.