Numerologie

Numerologie
Latijn: numeri = getallen
Bijbelse duiding en weerlegging
Pythagoras stelde: “evolutie is de wet van het leven; het getal is de wet van het heelal en eenheid is de wet van God”. Daarbij is het getal veel meer dan een reeks cijfers: het is een kracht, een hoedanigheid; het heeft karakter en een specifieke trilling.
Het kennen van de getalsverhoudingen is een belangrijke esoterische wetenschap. Het beheersen van de numerologie zou inzicht geven in de diepere betekenis en het verborgen wezen van de schepping.
Wanneer men op de hoogte is van de getallen (en kleuren, planeten, edelstenen) die bij iemand horen, wordt hij in staat geacht om diens leven te beïnvloeden, ten goede of ten kwade!
Numerologie valt onder astrologie en getalsmagie; daarheen verwijzen wij voor een bijbelse duiding.