On(der)bewuste

On(der)bewuste Bijbelse duiding en weerlegging
Onderbewuste en onbewuste zijn begrippen die Jung gebruikt in zijn psychotherapie. Het bewuste deel van de mens wordt gestuurd door zijn onderbewuste zijn. Daaronder ligt het zgn. collectieve onbewuste, waarin de ervaringen van de hele mensheid zijn opgeslagen en waaraan goddelijke kwaliteiten en alwetendheid worden toegeschreven. De zgn. individuatie omvat technieken van hypnotische trance om iemand toegang te geven tot zijn onbewuste. De Bijbel weet wel van iemands onderbewuste, bijv. in Ps. 19:13b, Spreek van het verborgene (d.w.z. zonden waarvan ik mij niet bewust ben) mij vrij.
De term ‘collectieve onbewuste’ is onbekend: de Bijbel kent slechts twee bronnen van bovennatuurlijke kennis, wijsheid en kracht: de waarachtige van God, door Jezus Christus en de Heilige Geest, en de bedrieglijke van de duivel en zijn trawanten.