Ontspanningsoefeningen

Ontspanningsoefeningen Bijbelse duiding en weerlegging
Juist in onze tijd met veel stress is er grote vraag naar een holistisch-harmonische levenshouding. Onder deze technieken vallen bijv. oefeningen op het gebied van autosuggestie, autogene training, biofeedback en yoga. Franzke schrijft: “Hoe meer ontspannen een oefening is, des te makkelijker kan men daarbij de spirituele wereld betreden.” Zij dienen echter een heel ander doel, namelijk trance-inductie, d.w.z. een deur openen naar de onzichtbare wereld van krachten en machten.
Bijbels-ontspannen leven is ‘leven in de ruimte’ (bijv. de psalmen) resp. in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt, Joh. 8:32, Rom. 8:12 en Gal. 5:1