Omen
Latijn (voor)teken
Bijbelse duiding en weerlegging
De Romeinse cultuur gaf een groot gewicht aan omens, tekenen die een bepaalde gebeurtenis aankondigen, zoals de vlucht of het gekrijs van de vogels of de dichtheid van een schaduw. Op grond hiervan werden belangrijke beslissingen genomen of uitgesteld.
Het verschil met andere vormen wichelarij is dat omens spontane tekenen zijn, terwijl bij wichelarij bewust naar tekenen wordt gezocht.
De Bijbel verbiedt nadrukkelijk het uitleggen van tekenen, evenals wichelarij en stelt dit op een lijn met toverij en waarzeggerij, Deut. 18:10-11.
Paulus waarschuwt dat de komst van de antichrist gepaard zal gaan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 2 Thess. 2:9.