Onvruchtbare werken der duisternis (Ef 5: 11)

Beknopt overzicht van het occultisme

Ι Waarzeggerij (mantiek): men wil iets aan de weet komen, dat onbekend of verborgen is – niet via Gods Woord en gebed, evenmin op menselijk normale wijze. Relevante Bijbelteksten: Lev 19:26,31; 20:6-7,27; Deut 18:9-14; Jes 8:19-22; 44:25; Jer 29:8; Ezech 13:1-9; Micha 5:11; Hand 16:16-18; Openb 20:8; 22:15.

Men wil iets aan de weet komen over een persoon (zichzelf of een ander); over verleden heden of toekomst; over bepaalde, verborgen dingen bijv. water. Waarzeggerij geschiedt d.m.v. tussenpersonen (media), die een paranormale begaafdheid bezitten van helderhoren, -ruiken, -voelen, -weten, -zien. Deze (bewust òf onbewust) occulte media kunnen op directe wijze waarzeggen of indirect via een voorwerp (kaarten, foto, wichelroede) of bepaalde tekenen (wichelarij).

Tot het gebied van de mantiek behoort o.a.:

 • astrologie (wichelarij uit de tekens van de sterren), horoscoop trekken, dierenriem en ‘medische’  astrologie;
  bioritmie: droomuitleg via droomboeken;
 • handlezen: chiromantie of wichelarij uit de tekens van de hand;
 • kaartleggen; koffiedikkijken; kruis of munt werpen; psychometrie;
 • somnambulisme (onder hypnose of magnetische slaap) en trance;
 • spiegelmantiek d.m.v. de zgn. magische spiegel (spiegelende voorwerpen), spiegel of kristalzien;
 • spiritisme (ondervraging van geesten van overledenen). Zie de Bijbelteksten: Lev 19:31; 20:6-7,27; Deut 18:11-14; Jes 8:19. Daaronder vallen o.a. automatisch schrijven (psychografie) of spreken – dus een schrijf- of spreekmedium zijn; boodschappen uit de onzichtbare wereld, waaronder van een jezus in de ‘IK’-vorm; glasdans en ouijabord; kloppen op de muur of tafel; tafeldans; verschijningen, visoenen van overledenen, waaronder van Maria, apostelen, Johannes de Doper en andere Bijbelse personen of zgn. heiligen. Men kent spiritistische films, literatuur, radio en tv-uitzendingen, séances en toneelvoorstellingen.
 • telepathie;
 • letten op tekenen, die een bepaalde betekenis zouden hebben: kosmische en natuurtekens; tekens van de kaarten, het koffiedik, het offerdier en van spiegelende voorwerpen. Als diagnostisch middel bij alternatieve geneesmethoden let men op de tekens van het electro-acupunctuurtoestel; van hand en nagel (chirologie); van de iris (iriscopie); van de pols bij de acupunctuur; van de voet (reflexologie): van de urine in het urineflesje (uroscopie) –  niet te verwarren met medisch onderzoek van de urine; van pendel, wichelroede en spiegelende voorwerpen (spiegelmantiek). Andere vormen van occulte diagnostiek zijn psychometrie (d.m.v. een voorwerp); somnambulisme en trance; telepathie.
 • Letten of voortekenen, die ‘geluk’ of ‘ongeluk’ brengen of een bepaalde gebeurtenis aankondigen: dromen; bepaalde dagen en getallen; bliksemschichten en donderslagen; geroep van vogels en vleugelslag; sterren- en wolkenbeelden; zons- en maansverduistering;
 • wichelroede en pendel.

ΙΙ Men wil iets hebben, zich toeëigenen, maar niet langs de Bijbelse of menselijke normale weg, maar via bijgeloof en magie. Hiertoe behoren o.a. Bezweringen: een oproepen van ‘goede’ geesten (van geluk, gezondheid enz.) en een ‘afweren’ van boze geesten (van ongeluk, ziekte, dood of brand enz.). Men tracht het geluk naar zich toe te halen en het ongeluk van zich af te houden

 • via formules (toverspreuken) bijv. toi-toi-toi; bepaalde wensen onder bepaalde omstandigheden;
 • voorwerpen: aardstralenkastjes; amulet; brandbrieven, dierenriem; gewijde, gezegende, magisch besproken voorwerpen of water; geluksvoorwerpen (waaronder gezondheidsarmband; kettinkjes; oorbellen; ring); klavertje vier; mascotte; talisman;
 • handelingen: afkloppen; de hulp inroepen van overledenen (bijv. Maria of zgn. heiligen);
 • kettingbrieven overschrijven; 3 maal iets doen of zeggen (geluksgetallen).
 • Let op de teksten uit Deut 18:10 en 11: 10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, 11 niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

ΙΙΙ Men wil iets doen, iets tot stand brengen – niet op Bijbelse of normaal menselijke wijze, doch langs paranormale weg.

# Toverij (‘witte’ en zwarte magie):

 • magische bereiding en samenstelling van kruiden en zalfjes;
 • magische beïnvloeding, magisch bespreken, magnetiseren, wijden of zegenen van water, kruiden of voorwerpen;
 • occulte geneesmethoden door middel van:
  ° occulte begaafdheden: magnetiseren met handen of blik (magnetische blik); telepathie.
  ° magische formules: belezen; bespreken; bezweren; ‘gebedjes’ doen. (toverspreuken)
  ° magische handelingen:

  • genezen op afstand;
  • magnetiseren (strijken, ‘handopleggen’ of magn.blik);
  • overdracht v.d. ziekte op een persoon, dier of plant;
  • spiritisme (d.m.v. overleden artsen, ‘heiligen’, Maria);
  • hand-in-hand- of kringgebed (kettinggebed).

° voorwerpen zoals aardstralenkastjes; armband; brandbriefjes; edelstenen; geluksvoorwerpen; gewijde of gezegende, gemagnetiseerde of magisch besproken voorwerpen of water; kruiden, die op magische of astrologische wijze zijn gezaaid, geoogst, bereid of samengesteld (verg. de ‘medische’ astrologie); hand op radio,tv, telefoon leggen tijdens de voorbede of op een tijdschrift (als “punt van contact”, als medium dus) enz.

# Spiritisme: apportes = verschijnen en verdwijnen van voorwerpen in gesloten ruimtes; automatisch muziek maken; bidden voor of plaatsvervangende doop (mormonen) voor overledenen; doden- of geestenbezwering (boek Daniël; Hand 19:13-20); levitaties zowel binnen het christendom als ook in Aziatische godsdiensten bijv. door transcendente meditatie; psychokinese en telekinese.

Voor iedereen die de Heere Jezus op een Bijbelse wijze heeft leren kennen, geldt:

“Maar gij geheel anders: gij hebt de Christus leren kennen” (Ef 4:20).