Wat lezen je (klein) kinderen?

Mevr. Berit Kjos heeft een brochure geschreven over “Populaire boeken die het occulte bij kinderen introduceren en 5 stappen die u kunt nemen om uw kinderen te beschermen”, een uitgave van http://www.lighthousetrailsresearch.com/  Het laatste deel is overgenomen.

Vijf stappen om je kinderen te beschermen tegen occulte beïnvloeding

1. Persoonlijke voorbereiding

Bid als familie om onderscheidingsvermogen en wijsheid om goede boeken te zoeken. Geniet samen van boeken die Gods waarden tonen. Voorlezen stimuleert de meeste kinderen om van lezen te houden, terwijl ze je ook in staat stellen je kinderen liefde voor verrijkende boeken bij te brengen. Als je kinderen voorleest, leren ze gezonde boeken met goede zaken te associëren. Als kinderen de waarheid kennen, kunnen ze de leugens ontdekken. Zet jezelf ertoe je te verdiepen in het Woord van God. Ga samen een Bijbelstudieprogramma volgen.

2. Wees alert voor misleiding

Een christendom zonder het kruis past bij de ‘moderne’ tijd. Het ontkent de behoefte van de mens tot verlossing en maakt de mens tot zijn eigen redder. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God (1Korintiërs 1:18). Bekijk nauwkeurig boeken die je kinderen cadeau krijgen. Wees alert op wat je peuters lezen. Boeken met grapjes binden de tegenwoordige lezers. Het doel van die humor kan zijn: seks, huwelijk, ouders en zelfs God. Sommige illustraties kunnen pornografisch zijn. Bespreek deze Bijbelteksten met je kind: Leviticus 11:44; 20:26 en Mattheüs 5: 6, 8. Lees Romeinen 12:1-2, 9 en Romeinen 13:14

3. Controleer de publieke bibliotheek

Lees de richtlijnen en leeftijdsgrenzen van de  bibliotheek. Ga na wat de omschrijving  is van volwassenenliteratuur en of kinderen dit wel of niet kunnen controleren. Kinderen hebben geen kennis, wijsheid of ervaring om volwassen beslissingen te nemen en volwassen verantwoordelijkheid te dragen. Films, televisie en boeken voor volwassenen geven kinderen geestelijke stimulansen waarop ze niet voorbereid zijn.

4. Kom in actie voor de waarheid

Blijf met andere christelijke families bidden om Gods wijsheid en leiding. Laat de Heere God u bemoedigen door Bijbelse passages die de overwinning beloven aan hen die Hem vertrouwen en volgen. Zie Psalm 25:1,4-5; Exodus 14:13-14; Deuteronomium 1:30; 20:1,4.

5. Bereid kinderen voor op geestelijke strijd

Gods vijand vecht feller dan ooit om de harten en loyaliteit van onze kinderen te winnen en hij heeft allerlei hightech-instrumenten aan zijn arsenaal toegevoegd. Om zijn strategieën te weerstaan, moeten zij die kunnen onderscheiden en het Woord van God in hun harten hebben. Daarom vertelde God zijn volk lang geleden al het opvoeden te baseren op Zijn onveranderlijke waarheid en Zijn waarheid zorgvuldig te leren aan onze kinderen. (zie Deuteronomium 6: 6-7). Al ons spreken moet de aanwezigheid van God weerspiegelen: Zijn liefde, Zijn almacht, Zijn beloftes en Zijn waarschuwingen. Om te bewijzen dat onze God veel groter is dan de overvloed aan alternatieven die er zijn, moeten onze levens vertrouwen tonen onder moeilijkheden en Zijn triomf in roerige tijden. Dit is niet mogelijk in eigen kracht, maar door Zijn kracht en genade. Als kinderen in ouderen Zijn grootheid zien, leren zij Zijn beloften te vertrouwen. Zo begint en eindigt ook de wapenrusting van God (Efeziërs 6:10-18) met de kracht van Zijn Woord. Ten eerste doen wij de riem van de waarheid om, die alle andere stukken op de plaats houdt: Zijn gerechtigheid, vrede, geloof en redding.  Het laatste deel, ‘het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God’, betekent eenvoudig Zijn waarheid en beloftes memoriseren, onthouden en toepassen, als we dagelijkse uitdagingen onder ogen zien. De wereld kan het niet begrijpen en veel zogenaamde christenen verachten het. Maar aan degenen die van God houden, brengt het de hoop, kracht, vreugde en volharding die nodig is om in vrede met Hem te wandelen, ongeacht wat er gebeurt. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2Korintiërs 10: 4-5).

 

Mevr. Berit Kjos