Oogoefeningen

Oogoefeningen Bijbelse duiding en weerlegging
Bij (yogische) oogtechnieken moeten de kinderen hun oog enigszins omhoog richten en zich daarbij (scheelkijkend) richten op een voorwerp dat hun wordt voorgehouden. Hiermee zouden de beide hersenhelften beter met elkaar communiceren, bijvoorbeeld om beter te leren schrijven. Deze eeuwenoude occulte technieken werken een lichte hypnose uit om mensen in contact te brengen met de transcendente wereld. Afgezien van de occulte gevaren komen de deelnemers open te staan voor de Oosterse godsdiensten waarvan deze oefeningen al eeuwenlang deel uitmaken.
Deze esoterische oogtechnieken maken een bijbels symbool tot een rituele handeling. In de psalmen uit de Bijbel richt men immers zijn oog richt op de HERE om van Hem zijn heil te verwachten, bijv. Ps. 123:1; 141:8 en 145:15.