Paradigma (wisseling) Bijbelse duiding en weerlegging
Het paradigma is de wijze waarmee men tegen zichzelf en de wereld aankijkt. Het nieuwetijdsdenken brengt een wisseling van paradigma teweeg door zich te richten op een pantheïstisch (alles is god) en monistisch (alles is één) mens- en wereldbeeld. De Bijbel waarschuwt ervoor om het bijbelse paradigma niet in te ruilen voor een Hindoeparadigma, bijv. in 2 Cor. 11:3 en Gal. 3:1.