Paranormaal

Paranormaal
letterlijk: naast het normale
Bijbelse duiding en weerlegging
De parapsychologie houdt zich bezig met verschijnselen die niet op normale wijze te verklaren zijn en worden weergegeven met de Griekse letter Psi. Dit zijn verschijnselen die werkelijk bestaan, zoals helder-ziendheid (clairvoyance), telepathie (gedachtelezen), prognosie (iets van te voren weten), levitatie (iets of iemand van de grond omhoog heffen) en psychokinese (op afstand invloed uitoefenen op materie, bijv. een voorwerp verplaatsen, iets bevriezen of doen ontvlammen). Hiervoor heeft alleen de Bijbel een reële verklaring (zie bijv. bij Spiritisme en Synchroniteit). Wanneer men deze afwijst en negeert, zoekt en vindt men vrij spoedig de verklaring in het esoterische (occulte) vlak en waardoor men open staat voor het theosofische en antroposofische gedachtegoed.