Piercings (Engels: to pierce = doorboren, doorsteken, maar ook: diep schokken Bijbelse duiding en weerlegging
Bodypiercing is afkomstig uit Afrika en Azië en komt ook in Europa en Noord-Amerika steeds meer voor als de ultieme uiting van individualiteit en zelfbeschikking
Evenals tatoeëren heeft het piercen een ritueel karakter.
De (post)moderne mens ziet piercing vooral als decoratieve modetrend; ook zou piercing het erotisch genot opvoeren.
In Exodus 21 en Deut. 15 lezen wij dat een slaaf die liever zijn heer blijft dienen dan als vrij man weggaan, zijn oor met een priem laat doorboren, waarbij het oormerk diende als teken van levenslange trouw.
Het Oude Testament vermeldt oor- en neusringen soms als decoratie, maar ook als amulet, als offergave, als teken van trots en zelfs als slavenjuk!
Piercings en tatoeages zijn grove en schokkende uitingen van de huidige housecultuur, waar zelfverminking blijk geeft van een hoog ‘kickgehalte’.