Reiki, de kosmische levenskracht
(Japans Rei = kosmisch; Qi = levensenergie)
Bijbelse duiding en weerlegging
De schrifttekens voor ‘Rei’ en ‘Qi’ (of ‘Chi’) hebben samen de betekenis van ‘universele transcendente geest en levenskracht’. Ziekte wordt gezien als een verstoring in de vibraties van het ‘etherische
lichaam’. Reiki heet daarom een ‘energetische’ methode waarbij (geestes)kracht wordt overgebracht. Deze handelingen worden ‘afstemmingen’ of ‘inwijdingen’ genoemd: verruimen van het bewustzijn tot een hoog vibratieniveau, door een snelle ‘kwantumsprong’.
In feite hebben we hier te maken met een spiritistische manifestatie, waarbij iemand geleerd wordt zich open te stellen voor de (gevallen) geestelijke wereld en zodoende een medium voor boze geesten wordt.
Hiermee stemt men af op occulte machten, waardoor men paranormale gaven ontvangt en gebonden wordt aan de boze geesten.