Regressie, letterlijk teruggang Bijbelse duiding en weerlegging
Terugkeren naar vroegere levensjaren om zich bewust te maken van gebeurtenissen in de vroegste kindertijd, die bepalend zijn voor bepaalde blokkades of (ongewenst) gedrag.
Tegenwoordig gaat men zelfs terug tot het moment van de geboorte of de periode in de baarmoeder en zelfs naar ‘vorige levens’ om zich te bevrijden van bepaalde remmingen en angsten.
Daarbij wordt men soms geholpen door een innerlijke raadsman of (geesten)gids.
Bijbelse zielszorg of counseling mag gebruik maken van regressie-technieken, voor zover deze de hulpzoekende bewust maken van zijn onderbewuste blokkades en driften. Maar bij regressie naar de geboorte en zelfs daarvoor, betreedt men het terrein van het zgn. onbewuste, de wereld van geesten en machten.
Zelfs met een zgn. Jezus-geest of pseudo Heilige geest is men hier spiritistisch bezig.