Reïncarnatie

Reïncarnatie of Zielsverhuizing Bijbelse duiding en weerlegging
Deze hindoeleer stelt dat de ziel na de dood weer in materiële vorm wordt geïncarneerd (in het vlees komt). Daardoor blijft het individu bestaan, want die is onsterfelijk, terwijl de persoonlijkheid steeds wisselt. Deze leer is, evenals de leer van karma, volkomen in strijd met de Bijbel die leert: Het is de mensen gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, Hebr. 9:27