Stemmen Bijbelse duiding en weerlegging
Boodschappen vanuit het onbewuste die sommige mensen ontvangen. Volgens NLP bestaat iemands persoonlijkheid uit een aantal ‘delen’ of subpersoon-lijkheden. Die liggen niet in het bewuste maar in het onbewuste. De communicatie richt zich dus primair op de `onbewuste geest’ nadat de “bewuste geest is weggezonden” via een hypnotische trance.
‘Stemmen’ kunnen zich ook spontaan uiten. Dat kan lastig zijn (bijvoorbeeld wanneer zij dwingende opdrachten geven), maar (vindt men) “zij kunnen ook heel verrijkend zijn”.
Jezus zegt: “Mijn schapen horen naar mijn stem”, Joh. 10:3-4. Maar er zijn ook veel dwaalstemmen. Boze geesten doen zich voor als ‘goede herders’, maar zij binden mensen om zichzelf en anderen te bedreigen, zoals de fluisterende stem uit Job 4:16-17.
Mattheüs 11:28-30 biedt een sleutel om de valse herders te onderscheiden van de Goede Herder.