Stilteoefeningen

Stilteoefeningen Bijbelse duiding en weerlegging
De ‘stilte’ die hier wordt bedoeld bestaat uit het uitschakelen van alle zintuiglijke waarnemingen en gedachten. Stilteoefeningen worden aangeprezen als ‘godservaringen’ of als ‘reis naar binnen’, naar de innerlijke wereld van verborgen bronnen of naar het on(der)bewuste. In werkelijkheid openen zulke oefeningen de deur naar de godenwereld, de wereld van machten en krachten. Bijbels stil-zijn houdt de erkenning in van Gods besturende almacht en het Heer-zijn van Jezus Christus in ons leven.