Spoken Bijbelse duiding en weerlegging
Een spook is een schim van terugkerende dode, een geest die geen rust kan vinden en zijn nakomelingen lastig valt met geachten van wraak. Soms geeft hij hen een boodschap mee om te komen tot handelingen waarmee zijn pijniging zou kunnen worden verlicht.
Een bekende spookverschijning komt voor in Hamlet van Shakespeare.
Hier geldt hetzelfde als vermeld bij Spiritisme en Waarzeggerij. Een spook of fantoom is een geest die zich voordoet als een overledene. De Bijbel gebruikt voor zo’n verschijning het woord ‘phantasma’ (Matt. 14:26).
Meestal hangt een spookverschijning af van een gebeurtenis van wraak en moord in het verleden, waardoor kennelijk boze machten een deur wordt geopend naar de zichtbare wereld.