Vierde dimensie

Vierde dimensie Bijbelse duiding en weerlegging
De esoterische wereld voegt aan de bestaande driedimensionale wereld een nieuwe kosmische of paranormale dimensie toe. Deze zgn. ‘vierde dimensie’ is door de mens niet waar te nemen, maar door middel van speciale technieken van initiatie leert men hierin te functioneren. Hierdoor zou men in staat zijn de driedimensionale werkelijkheid te beheersen door middel van incubatie (‘broeden in de geest’), visualisatie, creatief bidden en dergelijke. Het begrip zelf is sjamanistisch/ sjintoïstisch, vgl. Silva Mind Control. Het wordt echter door dr. Paul Yonggi Cho gebruikt als instrument voor wonderbaarlijke gemeentegroei. Hij zoekt een bijbelse rechtvaardiging bij het optreden van Mozes aan het hof van Farao (Exodus 7 – 11).
Bijbels gezien gelden hierbij dezelfde bezwaren als vermeld bij Gebedsvelden.