Visualisatie

Visualisatie (of Geleide Fantasie) Bijbelse duiding en weerlegging
(Creatieve) visualisatie of imaginatie is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van onze wensen of gedachten, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. Hierbij stelt men zich open voor de beelden uit het on(der)bewuste en wordt ‘fantaseren’ tot een occult instrument.
Wordt soms ook in christelijke kringen aangeprezen middel tot gemeentegroei bijv. dr. Yonggi Cho).
Zoals engelen dienende geesten zijn ten dienste van hen die het heil zullen beërven, zo kunnen wichelaars en tovenaars zich bedienen van het ‘heir des hemels’ dat zij aanroepen, vgl. Deut. 17:3 en 2 Kon. 17, 21 en 23. Dr. A.W. Tozer wijst erop dat er een groot verschil is tussen geloven en visualiseren; die twee zijn niet gelijk!