Voodoo Bijbelse duiding en weerlegging
Krachtige vorm van toverij, afkomstig uit Haïti, die onder meer werkt met zgn. homeopathische magie. Daarbij wordt zwarte magie naar iemand ‘gestuurd’ door een voorwerp of afbeelding (foto, tekening) van die persoon te beschadigen. Ditzelfde beginsel wordt ook toegepast op de natuur, bijvoorbeeld om regen of droogte op te wekken (zie ook bij Regenstaf) Het beginsel van homeopathische magie wordt in bijbelse tijd toegepast door de bevestiging van een contract te graveren op een aarden kruik. Wanneer de ene partij het contract verbreekt, zal de andere partij de kruik breken en onheil brengen over de verbondsbreker.