Voice dialogue

Voice dialogue Bijbelse duiding en weerlegging
Bij deze ‘methode voor zelfkennis en communicatie’ treedt men met behulp van een facilitator in contact met zijn innerlijke stemmen. Deze worden voorgesteld als deelpersoonlijkheden, die ieder hun eigen manier van denken, voelen en handelen hebben. Doel van de methode is zichzelf in alle dimensies te leren kennen. Deze vorm van ‘positieve bezetenheid’ is één van de kenmerken van NLP. Deze persoonlijkheidsleer gaat in tegen de Bijbel, die de mens ziet als één persoon die via zijn geweten verantwoordelijk staat tegenover God.
‘Deelpersoonlijkheden’ zijn eufemismen voor (boze) geesten die worden opgeroepen (zgn. walk-ins) of ‘positieve bezetenheid’.