Vuurlopen Bijbelse duiding en weerlegging
Lopen over gloeiende kolen wordt beoefend als onderdeel van cursussen voor teambuilding. Zo’n ‘grensverleggende ervaring’ zou de deelnemers helpen om beter te communiceren, zowel intern als naar de klanten. Vuurlopen is een aloude Hindoetechniek van ‘mind-over-matter’ (zie Magie). Door de ogen schuin omhoog te richten en een mantra te roepen, heeft men macht over het vuur en wordt men niet gekrenkt. Maar men heeft zijn ziel geopend voor de vuurgod en als ‘wisselgeld’ ontvangt men de bijzondere vaardigheden die o.a. het bedrijfsleven op prijs stelt. In 2 Kon. 21:6 lezen wij hoe koning Manasse van Juda zijn zoon door het vuur deed gaan als onderdeel van zijn vele occulte praktijken. Waarschijnlijk ging het hier om een vuuroffer aan de afgod Moloch of Melek en is de onschendbaarheid van later datum. Geestelijk gezien zijn de mensen met tweedegraads brandwonden er minder erg aan toe dan degenen die ongedeerd bleven, want die hebben hun geest verontreinigd door zichzelf aan een afgod (bijv. Ishtar) te wijden.