Waarzeggerij

Waarzeggerij; zie ook bij Spiritisme Bijbelse duiding en weerlegging
‘Waarzeggen’ is het raadplegen van de zgn. geesten van overledenen om de toekomst te voorspellen. Omdat er voor hen geen beperkingen meer zouden zijn van plaats en tijd, geeft men zich over aan bedrieglijke machten die zich voordoen als de geesten van bekende of dierbare overledenen, maar in feite misleidende demonen zijn. In Jes. 8:19-20 wordt dit nadrukkelijk verboden: “En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zou een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”