Wajangpop(pen) Bijbelse duiding en weerlegging
Betekent ‘Schaduw’ en is afkomstig uit het Indonesische Goena Goena, ook wel “Stille Kracht” genoemd. De kop van deze poppen bezit dikwijls een demonische uitdrukking en heeft mensenhaar, dat dikwijls afkomstig is van de tovenaar (tovenares) die de pop heeft ‘ingezegend’ met occulte krachten die zich vroeg of laat zullen manifesteren. Door wajangpoppen in huis te nemen, creëert de eigenaar of eigenares een open deur voor demonen Iedere wajangpop is uniek, omdat iedere wajangpop eigen karakteristieke trekken bezit en vaak een persoonlijke naam heeft. En dáár zit het gevaar! Er zijn zelfs parapsychologen die toegeven dat bezetenheid aan het bezit van een wajangpop te wijten is.