Wicca chanten

Wicca chanten Bijbelse duiding en weerlegging
Heeft een hindoeïstische oorsprong (zie mantra) en impliceert het eindeloos en/of ritmisch herhalen van woorden of korte zinnen, al dan niet op een eenvoudige melodie.

 

De Psalmen willen ons leren dat wij de Here moeten bezingen. Niet met omhaling van woorden, herhalingen of vreemde, rare klanken, maar zoals in een goede relatie woorden tegen elkaar uitspreken. Ps 146:2:  De HEER wil ik loven, zolang ik leef,  mijn God bezingen, zolang ik besta.