Wicca cirkel

Wicca cirkel Bijbelse duiding en weerlegging
Dit is de plaats waarin heksen hun godinnen en goden vereren en in deze afgebakende plaats wordt het magische werk (bijv. rituelen) verricht. In de hekserij is dit een heilige plaats, waar de ‘wereld’ van mensen en goden samen komen.

 

Jes 8:19:  Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren–elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? Wat zoekt de mens bij het schepsel? God is Schepper, aanbidt Hem.