Wicca coven

Wicca coven Bijbelse duiding en weerlegging
Een heksenkring (max. 13 heksen) waarbij heksen samenkomsten (sabbats) en dertiende maandsviering (esbats, dat meestal bij vollemaan wordt gevierd) vieren. Niet traditioneel voor hekserij (bedacht door de grondlegger van wicca Gerald Gardner). De uitvoering vindt dikwijls plaats door een zgn. ‘lady’ of ‘lord’ (= heks of tovenaar).

 

Deze samenkomsten zijn niet onschuldig. Lev. 23 leert ons dat Gód de feesten en vieringen bepaalt., zo ook de wijze waarop deze gevierd dienen te worden. Am 5:21  Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet.