Wicca crone

Wicca crone Bijbelse duiding en weerlegging
Betekent letterlijk ‘wijze (oude) vrouw’ De moedergodin wordt sterk geassocieerd met ‘het vrouwelijke’ en de zgn. drie fasen van het leven: maagd, moeder en oude wijze vrouw (of crone). Dit wordt dan weer in verband gebracht met de maanfasen: wassend (Maagd), vol (Moeder) en afnemend (oude wijze vrouw oftewel crone).

 

Wat is wijsheid als men voorbij gaat aan Gods Woord? Job 28:28:  “En hij sprak tot de mens: ‘Ontzag voor de Heer, dat is wijsheid; het kwaad mijden, dat is inzicht.” Ps 51:6  (51:8):   “….maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.” Echte wijsheid is God te kennen en Hem alleen te eren in, door en uit Jezus Christus, onze Heer.