Hoe handel je, als je tijdens een reïntegratieproces in aanraking komt met za-zenboeddhisme?

Achtergrond
Za-zen heeft haar wortels en bronnen in het boeddhisme, wat direct zichtbaar is in de toegepaste methodiek en de denkwijze.  Daarmee is zij niet vrijblijvend, immers zich met zazen bezighouden bedrijft actief afgoderij. Dat vereist uitleg. ‘Za’ betekent ‘zitten’ en ‘zen’ betekent ‘concentratie’. Men beoogt door een speciale zittende houding geest, ziel en lichaam één te maken met de zgn. kosmos (het zgn. universele bewustzijn), een innerlijke revolutie teweeg brengen door de spirituele invloed op de mens (geest, ziel en lichaam). Kort samengevat: za-zen heeft diverse direct aan het occultisme gerelateerde technieken. Feitelijk is het niets anders dan een verkapte oosterse manier van spiritisme.
Via een juiste zittende houding (shikantaza) moet de beoefenaar zijn gedachten en denken uitschakelen. Hulpmiddel wordt de beademing genoemd (dit is ‘chi’ of ‘ki’ de goddelijke adem van de god Tao en bekend uit bijv. Tai Chi).  In combinatie met de zittende houding ‘borrelen nu allerlei wijsheden op’ in het ‘fysieke lichaam’. Let op het volgende citaat: “Tijdens za-zen komen allerlei beelden, gedachten en hersenspinsels op uit het onbewuste. We laten ze voorbijgaan, zoals de wolken aan de hemel voorbijkomen en uit het zicht verdwijnen. Wanneer we stoppen met onze persoonlijke gedachten te onderhouden, verschijnt het ‘hishiryo – bewustzijn’, het bewustzijn dat denken en niet-denken overstijgt.”
In hishiryo wordt een hoogst onchristelijke manier van denken zichtbaar. Dit begrip  kan omschreven worden als ‘denken uit de diepte van het niet denken’, maar ook ’denken is niet denken’. Het Bijbels denken kenmerkt zich juist door actief nadenken en overdenken. Niet een vaag opborrelen van niet of moeilijk te traceren of te specificeren bronnen uit het rijk der duisternis.
In een persoonlijk gesprek gaf een sensei (leermeester) toe, dat hij wel degelijk geleidegeesten had, die op den duur ‘ondeugend’ werden en ook spraken, als hij niet mediteerde: ondeugend, maar ook (!) dwingend en soms zelfs agressief. Aan hem heb ik het Evangelie uitgelegd, want hij verlangt naar innerlijke rust en ECHTE waarheid.

Tenslotte
Een paar dingen op een rij. Het oproepen van oncontroleerbare geesten (door te stoppen met nadenken en hen toegang te verschaffen via houding, meditatie en domweg er hierdoor om te vragen). De methode staat haaks op het Bijbels denken. Denk na, bestudeer en kies bewust! Hoe kan een zgn. goede boodschap/methode leiden tot een hoogst agressieve gevechtssport? Zelf heb ik voor ik christen was aan de aanverwante Taekwondo en Tai Chi gedaan. Beide gevechtssporten zijn aan za-zen verwant en dus eveneens occult. Boeddhisme heeft alles te maken met reïncarnatie. Alle meditaties dienen dit doel en de uitwerking is juist (!) eerst zichtbaar in het volgende leven! Door metaforen te gebruiken wordt za-zen ‘bruikbaar’ gemaakt voor het westers denken, waarbij zij de suggestie wekt dezelfde waarden en normen te hebben. Dit is een leugen!

E. L.
Bovenstaand artikel is gezonden naar een persoon die in een reïntegratietraject van de Sociale Dienst met een weerbaarheidstraining met deze meditatie te maken kreeg. De bedoeling was om de deelnemers fit aan het werk te krijgen. De leraar was een Japanse gevechtssporter, die op za-zen-manier de cursisten weerbaar probeerde te maken!

Afweging
De cursisten moesten op de knieën zitten en met de handen in een bepaalde stand en dan tot rust komen. De leraar boog uit respect voor portretten van Japanse gevechtssporters. De persoon in kwestie besloot om niet meer mee te doen.  Vanuit de cursusleiding was dit okay, maar het telefoongesprek met de sportleraar stond haaks hierop. ”Ik haalde het meest uit de cursus door aan alles mee te doen, anders miste ik belangrijke dingen. En als ik niet wilde buigen, dan was dat wel akkoord. Maar aan de andere dingen moest ik gewoon meedoen.” Na informatie leerde ik de achtergronden kennen. Door het stil zitten en daarbij gedachten en denken uitschakelen, concentreer je je op de ademhaling. En dat is “ki”, de energie van de adem van de god Tao, (bekend uit Tai Chi.) De sportleraar heeft gelijk, als hij zegt, dat als je hier niet aan mee doet,  je niet het optimale effect uit de training haalt. Eigenlijk geef je je ziel over aan afgoden, zodat zij jou kracht geven! De conclusie was dat ik ook aan het sporten niet meer kon meedoen!

Daarna heb ik een mail gestuurd naar de Sociale Dienst, dat ik gewetensbezwaren had en dat ik wel een andere sport wilde. Wel moest ik 2 keer aangeven, dat ik gewetensbezwaard was. Men probeerde  me alsnog mee te laten doen, omdat het volgens de Dienst  niet religieus was. Het steeds hebben over “lekker in je energie komen” en “tot rust komen” is voor mij een teken aan de wand! Gelukkig kan ik inmiddels naar een andere sport. Ik hoop, dat ook mijn cursusgenoten hier steeds minder zin in krijgen en dat ze voor zover als mogelijk beschermd worden! Iemand gaf al aan, dat ze ook liever fitnes deed. Ik geniet stilletjes van zo’n uitspraak, want wie weet, komen ze ook tot inzicht! Ik weet nu wat voor mij de weg is. Ik ging hem liever niet. Ik weet, dat ik van deze zonde gereinigd kan worden. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” 1 Joh1:9. Ik ben me meer bewust geworden van de strijd, maar ook meer van de waarheid.”

D.