Zen (afkomstig van Sanskriet ‘dyana’, geconcentreerde, methodische meditatie Bijbelse duiding en weerlegging
Religieuze tak van het boeddhisme met als doel de bevrijding van ieder verband met de realiteit om zo de eenheid van denken en voelen te ervaren en de tegenstellingen in het menselijk bestaan op te heffen. Kenmerkend voor zen- meditatie is de plotselinge ervaring van de werkelijkheid, satori genaamd, die zou leiden tot een rustige en blijde levensaanvaarding. De meditatie die de Bijbel kent, schakelt de menselijke geest niet uit, maar richt die op het Woord van God. Die brengt de onrustige ziel tot rust voor God, bijv. in zoals in Psalm 42-43, om van Hem te leren en door Zijn Woord onderwezen te worden, bijv. in Psalm 19 en 119.