Zinnenparcours

Zinnenparcours, Zin-volle waarneming Bijbelse duiding en weerlegging
Hierbij gaat het niet om het oefenen en aanscherpen van de zintuigen, maar om het geblinddoekt afleggen van een traject waarbij bij elk ‘zin-station’ een bepaalde handeling wordt uitgevoerd. Daarbij wordt het normale waarnemingsvermogen verward om plaats te maken voor complexe waarnemingen door alle zintuigen tegelijk. Zelfs toen een bekend sigarettenmerk haar gebruikers trakteerde op een zinnenparcours, werd duidelijk gewezen op de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Maar waar de commercie nog oog heeft voor schadelijke bijwerkingen, wordt die door de spirituele pedagogiek over het hoofd gezien resp. geheel ontkend. Overigens gelden hier dezelfde bezwaren als bij meditatietechnieken.