Interview auteurs

 

godsdienstmethode Ontdek het Leven

 

Een interview met de auteurs van deze nieuwe methode voor het vmbo: Siegfried Woudstra en Lars Doorduijn. De methode wordt in samenwerking met B&O uitgegeven.

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om in deze tijd een godsdienstmethode te schrijven voor het vmbo?

Siegfried begint te vertellen: “Er kwamen drie factoren bij elkaar. Ik ken B&O al een tijdje en ook de methode “Bijbel in de Basis”. Een mooie methode, alleen merkte ik wel dat deze voor de vmbo-school waar ik godsdienst gaf, minder geschikt was. Daarbij had ik zelf één en ander aan lesmateriaal ontwikkeld en uit het werkveld kwam steeds vaker de vraag naar een modernere, maar wel een duidelijk Bijbelse methode. Toen de vraag vanuit B&O kwam om een nieuwe vmbo-methode te ontwikkelen, zijn Lars en ik aan het (her)schrijven gegaan.”

 

Wat is de betrokkenheid van B&O hierbij?

Siegfried vervolgt: “Vanuit het veld hebben verschillende docenten, die tevens betrokken zijn bij B&O, kritisch gekeken naar deze methode. Als auteurs hebben we heldere verbeterpunten meegekregen en ook doorgevoerd. De expertise van B&O, mijn ervaring uit het veld en de heldere didactiek van het Het Onderwijsbedrijf gaf een bijzondere basis. De goede samenwerking met B&O heeft geresulteerd in deze nieuwe methode “Ontdek het Leven.”

 

Hoe verhoudt deze methode zich met de Bijbel en de leefwereld van de vmbo-leerling?

“De methode Ontdek het Leven bestaat uit een doorgaand lesplan voor vier leerjaren,” vertelt Lars, “door de hele methode heen, trekken we vanuit de Bijbel lijnen naar het heden. Vanuit de praktijk hebben we gezien, dat steeds meer leerlingen niet weten hoe bijvoorbeeld het jodendom, christendom en de Bijbel zijn ontstaan. Ook hebben leerlingen  het steeds vaker nodig te leren hoe zij de Bijbel moeten lezen. Daarom besteden we hier in het boek van leerjaar 1 aandacht aan.” Siegfried vult aan: “Leerjaar 2 gaat over het Oude Testament en het ontstaan van het volk Israël en hoe vanuit dit nageslacht de Verlosser van de wereld, Jezus Christus, geboren werd. Leerjaar 3 gaat over het Nieuwe Testament en in het bijzonder over God de Vader, de Here Jezus, het werk van de Heilige Geest en het ontstaan van de kerk met onder andere de zendingsreizen van Paulus. Leerjaar 4 is een praktisch jaar, waar de leerlingen vooral zelf aan de slag gaan rondom Bijbelse thema’s, ethiek en religieuze stromingen. Leerlingen hebben hier in hun vervolgopleiding en hun latere werkomgeving veel aan.”

 

Kunt u voorbeelden noemen hoe deze methode zich onderscheidt van andere vmbo-godsdienstmethodes?

Lars noemt enkele voorbeelden: “De methode is een leerboek en werkboek in één. Gaandeweg wordt het boek steeds meer het persoonlijke boek van de leerling. Er staan leuke en gevarieerde verwerkingsopdrachten in. Ook hebben we ervoor gekozen om de huiswerkopdrachten te integreren in het boek. Uit de praktijk merken we, dat leerlingen het leuk vinden om de boeken te bewaren. Alle boeken zijn in kleur uitgevoerd met schitterende foto’s en illustraties.”

 

Is er ondersteuning voor de godsdienstdocent van deze methode?

“Jazeker. We hebben een aparte docentenhandleiding erbij ontwikkeld,” aldus Lars. “Hierin staan de opdrachten met de bijbehorende antwoorden, achtergrondinformatie, didactische tips en extra differentiatieopdrachten voor leerlingen die een hoger niveau binnen de klas hebben. Daarnaast wordt er standaard een cd-rom meegeleverd. Hierop staat een powerpoint met antwoorden van het leerlingenboek en voorbeelden van proefwerken en repetities. De docent staat met deze methode goed voorbereid voor de klas.”

 

Hoe kan deze godsdienstmethode een bijdrage leveren aan de identiteit van de christelijke school?

Ontdek het Leven is een godsdienstmethode die uitgaat van de Bijbel als Gods Woord en Jezus Christus als Verlosser van de mensen die in Hem geloven,” antwoordt Siegfried. “Daarom is deze methode vanuit Bijbels en christelijk oogpunt geschreven en levert mede een bijdrage aan de christelijke identiteit van de school.”

 

Meer informatie op www.ontdekhetleven.nl en bijbelenonderwijs.nl.

 

Lars Doorduijn komt uit het onderwijs en heeft Het Onderwijsbedrijf opgericht waarbij hij trainingen geeft voor pabo, basis- en middelbare scholen over het thema ‘Orde en duidelijkheid in de klas’.

 

Siegfried Woudstra is 10 jaar docent godsdienst geweest bij het vmbo, is Bijbelleraar en auteur van diverse boeken.