Persbericht

Giessen, januari 2013

‘Ontdek het Leven’ nieuwe godsdienstmethode voor vmbo

Onder deze veelzeggende titel brengt het samenwerkingsverband van vereniging Bijbel & Onderwijs, drukkerij en uitgeverij WoodyDesign en Het Onderwijsbedrijf een nieuwe vmbo godsdienstmethode uit. De lesboeken voor leerjaar 1 en 2 zijn in februari 2013 beschikbaar. De lesboeken voor leerjaar 3 en 4 komen later uit.

 

Godsdienst is een schitterend vak met interessante en boeiende lessen, uitdagende gesprekken en diepgaande stof tot nadenken voor iedere leerling. Vanuit die beleving is ‘Ontdek het Leven’ ontwikkeld en in de praktijk getest en bijgeschaafd. “We hebben steeds gezocht naar de combinatie van eenvoudig taalgebruik, stevige inhoudelijke lesstof en leuke afwisselende opdrachten” vertelt Siegfried Woudstra, schrijver en uitgever van de methode. De schrijvers van de methode gaan uit van de Bijbel als Gods Woord en Jezus Christus als het Leven. Deze methode geeft leerlingen de ruimte om hun eigen gedachten en mening te vormen, want het is immers hun ontdekkingstocht. “De leerlingen worden door de inhoud en opbouw van de methode uitgedaagd om na te denken over hun eigen leven, hun leven met de Here God en met de mensen om hen heen” vult medeschrijver Lars Doorduijn aan. “We zijn ervan overtuigd dat een vmbo-leerling behoefte heeft om diepgaand na te denken en met elkaar te praten over de dingen die ertoe doen in het leven”, aldus het bestuur van Bijbel & Onderwijs.

Complete methode
Voor ieder leerjaar verschijnt een les- en werkboek in één. Naast de opdrachten tijdens de les, zijn er geïntegreerde huiswerkopdrachten, samenvattingsopdrachten en afsluitende vragen na elke module. Bij ieder leerjaar is het mogelijk een aparte docentenhandleiding aan te schaffen. Hierin staan didactische tips, achtergrondinformatie, alle antwoorden van de opdrachten en extra stof voor differentiatie. Ook is de handleiding voorzien van een cd-rom met een powerpoint per hoofdstuk, extra materiaal, proefwerken en repetities.

“Het bestuur van vereniging Bijbel & Onderwijs is verheugd over het verschijnen van de methode,” volgens een bestuurlijk bericht, “een echte bijdrage aan het christelijk onderwijs!”

Op de websites www.ontdekhetleven.nl en bijbelenonderwijs.nl is meer informatie over de methode te vinden en een presentexemplaar te bestellen, met daarin een overzicht van de volledige methode, twee hoofdstukken uit de leerjaren 1 en 2 en voorbeelden uit de docentenhandleiding.


Terug naar het overzicht