Christen zijn op je school!

Hoe is het om op een ‘christelijke’ school te werken, als daar wordt gezegd dat alle religies hetzelfde zijn? Hoe ga je op school met identiteit om? Wat zeg je, als er gezegd wordt: je vertelt toch niet aan de kinderen dat die verhalen in de Bijbel waar zijn?

Hoe sta je als christen hierin? Etc etc.

Vragen die aan je worden gesteld en die heel wat

gespreksstof opleveren om over na te denken en over te schrijven.

In dit artikel kom ik tot één conclusie: God is trouw, Hij laat niet los waar Hij mee begonnen is. Hij is met ons.

Christelijk?

Laten we bij het begin beginnen. Mijn eerste jaren voor de klas heb ik in Barneveld gestaan. Met heel veel plezier heb ik daar op een christelijke basisschool gewerkt.

Als collega’s begonnen we de week met God. Daarnaast waren bijna alle kinderen bekend met de Bijbel. Ik ben blij dat ik daar mijn start in het onderwijs heb mogen maken.

Na een aantal jaren bij een zendingsorganisatie gewerkt te hebben, ben ik weer teruggegaan naar het onderwijs.

Dit keer niet Barneveld, maar Amsterdam. Een groot verschil, maar de overeenkomst was dat het ook nu een christelijke school was. Dit was wat ik graag wilde, omdat je de kinderen uit de Bijbel kon vertellen.

Mijn sollicitatiegesprek in Amsterdam verliep anders dan ik verwachtte. Nadat ze mijn achtergrond in mijn cv hadden gelezen, wilden ze wel precies weten wat ze in huis haalden, want deze juf was wel heel ‘christelijk’. Eén van de personen die bij dit gesprek zat, had het niet zo op ‘christelijke’ mensen, dus zij probeerde het mij lastig te maken.

Ondanks dat ben ik toch aangenomen, achteraf beseffend dat God Zijn hand hierin had en het de beste plek voor mij was.

Identiteit?

Nu kom ik terug op de vragen waarmee ik dit artikel begon.

Ja, het was een christelijke school, maar onder mijn collega’s werd over de bijbel zeer verschillend gedacht. Er zijn toch verschillende wegen naar God? Godsdienstonderwijs? Nee, dat staat niet echt op de planning, er is nl. geen methode. Magie, dat is toch niet zo’n probleem!

Hoe ga je hiermee om?

N.a.v. mijn sollicitatiegesprek was het voor mij zoeken wat mogelijk was op deze school. In het begin ben ik voorzichtig wat uit de bijbel gaan vertellen…….Naderhand ben ik de kinderen gaan uitleggen wat bidden is en ben ik liedjes met ze gaan zingen: we zijn tenslotte op een christelijke school.

Na een aantal maanden werd ik gevraagd om mee te gaan denken, hoe we de identiteit op school konden gaan vormgeven.

Dit heeft geresulteerd in dat er nu in elke groep een methode is en dat verhalen uit de bijbel aan bod komen.

Samen!

Nadat een aantal maanden was verstreken, ging ik mij realiseren dat ik vast niet de enige persoon was die tegen deze vragen aanliep. Ik ben met andere mensen hier over gaan spreken en we zijn een netwerk gestart voor christenen die in het onderwijs werken. We wilden een mogelijkheid bieden waar mensen met hun vragen konden komen. Daarnaast wilden we een stuk onderwijs geven over verschillende gebieden (magie, hoe vertel je over Pasen als kinderen geen bijbelse achtergrond hebben, rouwverwerking, identiteit etc.).

We zijn nu ruim 2 jaar bezig. Mensen reageren positief en enthousiast: hierbij 2 reacties van leerkrachten die op deze bijeenkomst aanwezig waren:

“….Als christen is het soms behoorlijk eenzaam om op school te werken. Dan is zo’n bijeenkomst echt goed om elkaar te bemoedigen om door te gaan en zo met Gods hulp echt een verschil uit te maken op de plekken waar we werken…”(Ruth)

“…Met een aankomend ontslag en alle onzekerheden die daarbij horen, ging ik naar de gebedsavond voor leerkrachten in Amsterdam. Ik ontmoette daar mensen die een vacature op hun school hadden. Na het bidden voor elkaar ging ik bemoedigd weer naar huis. Een paar weken later was ik benoemd op deze school! Hierdoor leerde ik opnieuw mijn vertrouwen alleen op God te stellen…...”(Christine)

Zoals u kunt lezen neemt het gebed een belangrijke plaats in.

We dienen een machtige God die ons wil helpen bij moeilijkheden waar we tegen aan lopen, ons inspiratie wil geven en door ons heen wil werken naar ouders, kinderen en collega’s.

Als u leerkracht bent en zich herkent in de hierboven geschetste situatie, beseft u dan dat u er niet alleen voor staat en dat er een God is die met u wil zijn.

Samen met twee andere collega’s bid ik wekelijks voor onze school. Wie weet, heeft u nog een andere collega die ook christen is, dan kunt u ook samen bidden.

Voor ouders die voor hun kinderen een school hebben, waar de bijbel niet meer centraal staat, geef ik de volgende raad: praat met uw kind over wat er op school wordt gezegd en verteld, uw kind zal er veel van leren.

Daarnaast kunt u samen met uw kind bidden voor de school, voor zijn vriendjes en vriendinnetjes.

Wie weet, zijn er nog andere ouders met wie u samen kunt gaan bidden.

God zal door ons heen werken, door u en door uw kind.

Tenslotte

Ik sluit af met een verhaal dat in mijn klas is gebeurd. Ik wilde i.v.m. Pasen het paasverhaal gaan vertellen. Ik vond het moeilijk om het goed uit te leggen, omdat de kinderen (bijna) geen bijbelse achtergrond hebben. Hoe moest ik dit verhaal goed vertellen, ik legde het in Gods handen. Ik probeerde het, vertelde dat Jezus was gestorven voor onze zonde en na drie dagen weer was opgestaan en dat Hij nu leefde.

Aangezien kinderen van 5 jaar dan meteen met de vraag komen, waar woont Jezus nu dan, als Hij weer is gaan leven, vertelde ik dat Jezus nog een poosje op aarde leefde en toen naar de hemel was gegaan.

Mijn laatste zin was nog niet af of een vinger ging omhoog.

Ik zie het nog voor me, een jongen van 5 jaar die in zijn jonge leventje al veel verdrietige dingen had meegemaakt, keek mij met grote ogen stralend aan en zei:

“Nee hoor, juf, Jezus is niet in de hemel gebleven. Hij was vorige week bij mij thuis en ik werd er helemaal blij van.” Het werd stil en …..ik werd stil. Hier werd mij een les geleerd. Ik had getwijfeld of ik het verhaal wel goed kon uitleggen, …..maar Jezus was allang aan het werk geweest in het hart van dit 5-jarige kind.

Bemoediging

Misschien hebben we veel vragen en lopen we tegen moeilijke situaties aan. We mogen weten, dat we een God hebben die ons wil bemoedigen en helpen op de plek waar we werken, maar ook in de opvoeding.

Door alles heen mogen we leren om te geloven…… als een kind. Volledig vertrouwend dat Hij met ons is.

Anneke Dijkstra