ANTISEMITISME DEEL 3

Antisemitisme is er altijd geweest. Het is gericht tegen de joden, die onder de volken altijd als vreemdelingen werden beschouwd. Daarin stonden zij niet alleen, want ook anderen hebben geleden onder angst en haat voor vreemdelingen, maar bij de joden komt er nog iets bij. Zij zijn het volk waaruit God de Messias deed voortkomen, maar eigenlijk is die afkeer nog meer gericht tegen de Messias zelf. Toch is Gods plan steeds doorgegaan, ook al hebben dictators steeds weer geprobeerd om dat plan te stoppen.

Antisemitisme is erg voor wie het treft. Maar het is ook erg voor de mensen die zich hieraan schuldig maken, want wie zich vergrijpt aan het volk van God, zal het oordeel van God niet ontlopen. Dit geldt ook als christenen zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Die gingen daarmee tegen hun eigen geloof in, want de Messias van de Joden is niemand anders dan Jezus Christus.
De geschiedenis heeft veel zwarte bladzijden. Wij zouden die er het liefst uitscheuren, maar dat kan niet. Daarom moeten we altijd waakzaam zijn tegen iedere vorm van antisemitisme.